Coaching en Counseling
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

ACT, Acceptence en Commitment Therapie:

ACT leert je een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. ACT is bruikbaar bij een veelheid aan psychische problemen, in verschillende settings. ACT heeft bijvoorbeeld een prominente plek ingenomen bij de behandeling van chronische pijn, en wordt succesvol gebruikt bij de behandeling van depressie en diverse angst-stoornissen. ACT is tevens als trainingsvorm zeer goed bruikbaar voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit
De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes kernprocessen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. In het kort betekenen deze technieken:

Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.


    


Bovenstaand ziet u het ACT-model weergegeven; het ACT-hexaflex. Het ACT-hexaflex illustreert mooi hoe alle ACT-processen met elkaar in verband staan en samen psychologische flexibiliteit vormen.

Onderzoek
ACT is in de jaren 90 ontwikkeld in de USA door professor Steven C. Hayes, Dr. Kelly Wilson & Dr. Kirk Strosahl. Na hun basisboek in 1999 is het onderzoek naar ACT sterk toegenomen. Begin 2014 zijn er reeds meer dan 70 RCT's gedaan naar ACT (zeer goed gefundeerde studies). In 2010 heeft ACT dan ook de evidence-based status ontvangen door de Amerikaanse overheid (NREPP). ACT is tevens door de internationale psychologen vereniging (APA) erkend als Research Supported Treatment voor onder andere Chronische Pijn, Depressie, verschillende Angststoornissen en Psychose.