Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Klachten

Ook in ons werk kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Als u ontevreden bent, stellen wij het op prijs als U dit met de desbetreffende persoon bespreekt en/of een klachtenformulier invult. Zo kunnen wrevels en misverstanden opgehelderd worden. Mocht u er niet uitkomen dan kunt een gesprek over uw klacht aangaan met Mw. Angelique Elens-Peeters. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Klachtenformulier