Coaching en Counseling
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Persoonlijke begeleiding

Counseling, coaching en conflictbemiddeling staan niet los van elkaar. Het zijn verbonden vormen van begeleiding. Ieder op hun eigen manier ondersteunend om u te helpen grip op uw leven terug te krijgen.

Coaching en Counseling de Peel werkt op basis van wisselwerking en samenwerking en gaat hierbij uit van uw eigen kracht. Wij zijn toekomstgericht en concreet, het zelf oplossend vermogen van de mens vormt ons centrale uitgangspunt. Persoonlijke begeleiding is zinvol voor diegenen die willen leren omgaan met stress en stress-gerelateerde klachten.

Counseling: neem regie over uw leven

Counseling is een vorm van Psychosociale hulpverlening. Bij allerlei gebeurtenissen of situaties, waarin een ieder van ons terecht kan komen, kunnen problemen ontstaan als we zelf even geen manier vinden om te gaan met deze gebeurtenissen of situaties. Er zijn immers momenten waarop het leven ons intens raakt, vermoeid, verdriet, verwart of overspoelt. Ook kan het zo zijn dat u telkens tegen hetzelfde probleem aanloopt.

Door problemen te vertalen naar wensen en behoeften - uw motieven te onderzoeken en herkennen, ontstaat overzicht en hoop. U kunt uw krachten weer leren kennen en herkennen, dat geeft mogelijkheid tot ontwikkeling. Inzicht en bewustwording kan leiden tot verschillende manieren van ander gedrag of andere betekenisgeving waardoor u zich weer prettiger gaat voelen.

Counseling is resultaatgericht.  Het doel is om u weer in staat te stellen uw eigen keuzes te maken en hiermee uw doelen te bereiken.

Coaching

Weet u welke kant u op wilt, maar heeft u geen idee hoe u het aan moet pakken? Bij de coaching van Centrum de Peel gaan we gericht aan de slag en begeleiden we mensen die weten wat ze willen.

Het doel van coaching is:

  • Het concretiseren van persoonlijke doelen.
  • Het creëren van een strategie en een actieplan om uw doelen te bereiken
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden

Wij helpen u om daadwerkelijk tot actie over te gaan en zo uw doelen te bereiken.

Conflictbemiddeling: oplossen kan altijd

Op allerlei momenten in uw leven kunt u worden betrokken in een conflict. Dit kan plaatsvinden in uw relatie, uw relatie met de kinderen maar ook op de werkvloer of met de buren.

Conflictbemiddeling is een interventie waarmee we twee of meer personen, partijen of groepen die een conflict hebben, met elkaar in gesprek te brengen, om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. Alle facetten van het conflict worden belicht zodat er ruimte en mogelijkheden ontstaan om het conflict op te lossen.

Het is nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling niet mogelijk is door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Coaching & Counseling de Peel helpt u om samen een passende oplossing te vinden.