Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Rozporządzenie w sprawie prywatności

 

 

Państwa dane osobowe i prywatność w naszej przychodni

 

Algemeen

 AVG to nowe rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie prywatności i danych osobowych.  Na podstawie tego rozporządzenia organizacja, która ma do czynienia z danymi osobowymi ma pewne zobowiązania, a osoba do której należą dane, posiada prawa. Poza tym ogólnym rozporządzeniem obowiązują konkretne ustalenia dotyczące służby zdrowia. Ustalenia te są zawarte między innymi w ustawie: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  To rozporządzenie w sprawie prywatności ma na celu poinformowanie cię o twoich prawach i naszych obowiązkach, które są uregulowane na podstawie AVG i WGBO.

 

Przychodnia lekarza rodzinnego

W naszej przychodni mogą być wykorzystywane różne twoje dane osobowe. Jest to konieczne w celu udzielenia ci odpowiedniej pomocy medycznej, a także do finansowego rozliczenia twojego leczenia. Oprócz tego, może zaistnieć konieczność wykorzystania twoich danych w celu zwalczenia poważnego niebezpieczeństwa zagrażającego twojemu zdrowiu lub w celu spełnienia prawnych obowiązków (np. obowiązkowe zameldowanie choroby zakaźnej na podstawie Ustawy Zdrowia Publicznego).

 

Obowiązki przychodni lekarza rodzinnego

Centrum de Peel jest według AVG odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w przychodni. Wynikające z tego tytułu obowiązki przychodnia spełnia następująco:

 

 • Twoje dane osobowe są zbierane w określonych celach:
  • Świadczenia opieki medycznej
  • Do skutecznego zarządzania i strategii
  • W celu wsparcia badań naukowych, w celach edukacyjnych i w celach informacyjnych.
 • Zasadniczo dane osobowe nie są używane w innych celach
 • W przypadku wykorzystywania twoich danych osobowych zostaniesz o tym poinformowany. Otrzymasz tę informację od osoby udzielającej opieki medycznej i także poprzez broszurę lub przez naszą stronę internetową.
 • Personel Centrum de Peel ma obowiązek zachowania poufności dotyczącej twoich danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe są dobrze zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem
 • Twoje dane nie będą dłużej przechowywane niż to konieczne w celu udzielenia odpowiedniej opieki medycznej.

 

 Okres przechowywania danych medycznych wynosi w zasadzie 15 lat (od daty ostatniego leczenia), o ile nie zaistnieje konieczność dłuższego przechowania danych, np. dla twojego zdrowia lub zdrowia twoich dzieci. Decyzję tę podejmuje twój lekarz.

 

Twoje prawa jako osoby, której dotyczą dane

Masz następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, które z twoich danych osobowych będą przetwarzane.
 • Prawo do wglądu i odpisu tych danych (o ile prawo do prywatności innych osób nie zostanie przez to naruszone)
 • Prawo do korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych, jeśli jest to konieczne.
 • Prawo do prośby o(częściowe) zniszczenie twoich danych medycznych. Przychylne rozpatrzenie twojej prośby nastapi jeśli przechowanie twoich danych nie ma istotnego znaczenia dla interesów innej osoby i twoje dane muszą zostać przechowane na podstawie przepisów prawnych.
 • Prawo do załączenia  do twojej dokumentacji własnego zaświadczenia (o charakterze medycznym)
 • W szczególnych przypadkach, prawo do sprzeciwu przetwarzania twoich danych.

 

Jeśli chcesz skorzystać z twoich praw, możesz to zrobić, informując personel Centrum de Peel ustnie lub przez wypełnienie formularza wniosku. Przedstawicielem twoich interesów może być pisemnie upoważniony pełnomocnik, kurator, opiekun.

 

Informacje w związku z formularzem wniosku

Prosimy mieć na uwadze, że w związku z ustaleniami prawnymi dane medyczne w zasadzie są przechowywane przez okres 15 lat. Poprzez pełne i poprawne wypełnienie formularza pomagasz nam w wyszukaniu twoich aktów i w ochronie twojej prywatności. Twoje dane, będą przez nas traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Centrum de Peel nie bierze odpowiedzialności za problemy w dostawie poczty. Jeśli preferujesz osobiste odebranie dokumentacji medycznej, lub przez pełnomocnika, prosimy o podanie tego w formularzu.
 

Dane pacjenta

 Tutaj podaj dane osoby o której mowa w dokumentacji medycznej. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO)- ( Ustawa o umowie świadczeń lekarskich)  uznaje pacjenta jako osobę pełnoletnią od ukończenia 16 lat.  Młodociani od ukończenia 16 lat, którzy chcą mieć wgląd/odpis swojej dokumentacji medycznej, muszą sami złożyć o to wniosek. Jeśli pacjent zmarł, wydanie dokumentacji medycznej pacjenta może być zaakceptowane jeśli będzie można wyjść z założenia, że osoba zmarła nie miała w związku z tym żadnych zastrzeżeń lub jeśli jest mowa o nadrzędnych względach, w związku z którymi zostanie złamana tajemnica zawodowa osoby udzielającej opieki medycznej. Ta decyzja należy do osoby udzielającej opieki medycznej.

 

Przekazywanie twoich danych osobowych osobom trzecim

 Pracownicy Centrum de Peel mają obowiązek poufności w zakresie twoich danych osobowych. Oznacza to, że osoba udzielająca ci opieki medycznej w przypadku przekazania twoich danych osobowych potrzebuje twojej zgody. Od tej zasady nie ma odstępstw. Na podstawie ustawy prawnej może dojść do zwolnienia z zachowania tajemnicy lekarskiej, jest to także możliwe w przypadku obawy o zagrożenie twojego zdrowia lub zdrowia osoby trzeciej. Pozatym jeśli zaistnieje taka konieczność, zapisane dane zostaną udostępnione pisemnie, ustnie lub drogą cyfrową innym osobom udzielającym świadczeń (np. aptekarz rozpatrujący receptę, otrzymuje dane od lekarza rodzinnego)
 

Przekazanie twojej dokumentacji medycznej

Jeśli zdecydujesz się na zmianę lekarza rodzinnego, ważne jest żeby twój nowy lekarz posiadał informacje o twojej historii medycznej. Twoja historia medyczna jest zawarta w twojej dokumentacji medycznej. Przekazanie dokumentacji nowemu lekarzowi rodzinnemu przez poprzedniego lekarza rodzinnego jest powrzechnie stosowaną praktyką. Twój poprzedni lekarz rodzinny przekazuje twoją dokumentację tak szybko jak to możliwe.

 

Wpis i wypis

W przychodni pracujemy z formularzami zapisu i wypisu.

Jeśli chcesz sie zapisać do przychodni wypełniany jest formularz zapisu. Zapiszemy ciebie na podstawie danych podanych na formularzu zapisu. W momencie zapisu w naszej przychodni, wyślemy wniosek do twojego poprzedniego lekarza domowego z zapytaniem o przesłanie twojej dokumentacji medycznej. Zanim twój poprzedni lekarz domowy prześle nam twoją dokumentację, sprawdzi czy jest podana zmiana lekarza rodzinnego i czy wydałeś zgodę na przekazanie danych. Jeśli twój poprzedni lekarz rodzinny otrzymał twoją zgodę, twoja dokumentacja medyczna zostanie przesłana.

Jeśli chcesz się wypisać, prosimy o wypełnienie formularza wypisu. Poprzez wypełnienie formularza wypisu wydajesz zgodę na przekazanie twojej dokumentacjii medycznej twojemu nowemu lekarzowi rodzinnemu. Wtedy my otrzymamy wniosek o przekazanie twoich danych w momencie zapisu u nowego lekarza rodzinnego. Bez uprzedniej pisemnej zgody nie możemy przesłać twoich danych ( Formularz wypisu)
 

Strona internetowa

Jeśli uzupełnisz swoje dane w formularzu kontaktu na naszej stronie internetowej, nie zostaną one zachowane, twoje dane zostaną jedynie przesłane do nas mailem.

 

Pytania lub skargi

Masz pytanie lub chcesz złożyć skargę? Np. w związku z tym w jaki sposób udostępniamy twoje dane medyczne lub jak się z nimi obchodzimy? Twój lekarz rodzinny jest otwarty na rozmowę na ten temat.