Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Zaświadczenie medyczne

Regularnie otrzymujemy zapytania o wystawienie zaświadczenia medycznego np. do szkoły, biura podróży, pracodawcy lub spółdzielni mieszkaniowej. Lekarz rodzinny nie może wystawiać takiego zaświadczenia w odniesieniu do swoich pacjentów.

Jako pacjent możesz sam udzielić informacji powyższym instytucjom, a jeśli to nie będzie wystarczające, instytucja powinna sama zaangażować niezależnego lekarza.