Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Condiții de plată și costuri

Asistența medicului generalist (medic de familie)  este acoperită de asigurarea de bază. Dacă sunteți asigurat în Olanda, costurile de asistență medicală vor fi declarate direct la asigurarea de sănătate. Dacă sunteți asigurat în străinătate, veți primi o factură pe care o plătiți direct cu cardul sau numerar. Puteți trimite apoi singur aceasta factura companiei dvs. de asigurări de sănătate din țara în care sunteți asigurat.

Clinica (cabinetul) noastră aplică condițiile de plată ale Asociației Naționale a Medicilor Generaliști în ceea ce privește facturile:

  1. Sumele declarate de cabinet unui pacient sau reprezentantului său legal pentru taxele, costurile medicamentelor și alte rambursări, care decurg din consultatie sau din tratamentul sau procedura în beneficiul pacientului sau clientului, trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data menționată pe factura.
  2. În cazul în care pacientul sau clientul nu a plătit suma datorată în termen de 30 de zile de la data menționată pe factură, pacientul sau clientul va fi în mod implicit considerat in incapacitate de plata, fără a fi necesară o notificare ulterioară a neîndeplinirii obligațiilor. Începând cu ziua in care este în incapacitate de plată, pacientul sau clientul datorează dobânda legală asupra sumei datorate practicii, atâta timp cât pacientul sau clientul nu își îndeplinesc obligațiile. Clinica va revendica acest drept dacă pacientul sau clientul nu și-a îndeplinit obligațiile chiar și după termenul menționat la articolul 3.
  3. În cazul în care pacientul sau clientul în cazul menționat la articolul 2 nu și-a îndeplinit încă obligațiile după un memento (amintire) de plată în termenul rezonabil prevăzut în acesta, clinica este îndreptățită să procedeze imediat la colectarea sumelor sau  sa le predea la terți.
  4. În cazul în care pacientul sau clientul a acordat o autorizație bancară sau pentru incasarea sumelor datorate, aceasta va fi utilizată numai în a treizecea zi sau după data menționată pe factură. Dacă plata nu este primită în termen de 10 zile, clinica poate continua la colectarea menționată la articolul 3.
  5. Toate costurile extrajudiciare legate de colectarea sumelor declarate vor fi suportate de pacient sau client. Costurile extrajudiciare sunt stabilite la cel puțin 15 procente din suma initiala, cu un minim de 22,70 euro, fără TVA.

Aceste condiții de plată au fost depuse la numărul 281/95 la registratura instanței judecătorești din Utrecht.

Costurile pentru consultatia medicilor de familie sunt finanțate din asigurarea de bază din Olanda. Cu toate acestea, costurile de laborator dacă medicul depune o cerere pentru analize de sânge, ultrasunete, raze X și altele sunt deduse din riscul dumneavoastra personal. Linkurile de mai jos oferă informații despre costurile curente

https://reinierdegraaf.nl/rdgg/cache/file/374C7FE3-9F14-4F18-AD6E4903E24DC0EE.pdf

https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven