Orthomoleculaire praktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Tarieven en vergoedingen

Tarieven: 

Intakegesprek van 60 minuten is € 180,00 

Een vervolggesprek duurt meestal 30 minuten, afhankelijk van de problematiek kan het soms wat langer of korter zijn. De kosten zijn dan ook € 30,00 per 10 minuten
Dit tarief is gebaseerd op het passantentarief van een huisarts.

Een telefonisch consult, korter dan 10 minuten is inbegrepen in de prijs

Vitaminen C infusen:   25 gr Vit C incl consult   € 85.00
                                    50 gr Vit C incl consult   € 105.00
                                    75 gr Vit C incl consult   € 125.00     Beperkt bloedonderzoek is nodig bij hoge dosis.  

De kosten voor laboratoriumonderzoek in het ziekenhuis worden betaald vanuit uw basisverzekering.
Bloedonderzoeken van speciale laboratoria zijn als kostprijs

De kosten voor ontlasting onderzoek worden soms gedeeltelijk betaald door uw basisverzekering of aanvullende verzekering.

Betalingen zijn contant of met pin ter plaatse

Orthomoleculaire geneeskunde is niet standaard opgenomen in de basisziektekostenverzekering. Door de registratie bij onderstaande beroepsverenigingen zijn er vaak wel vergoedingen mogelijk in een aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

http://www.skepsis.nl/blog/wp-content/uploads/logoavig.jpg  Artsenvereniging voor Integale Geneeskunde (AVIG)
  
Registratiecode: 1171

 

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)
Registratiecode:  654 AL

 

Wij declareren onder code 24000: Behandeling orthomoleculaire geneeskunde