Orthomoleculaire praktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Tarieven en vergoedingen

Tarieven: 

Intakegesprek, analyse van de resultaten van onderzoeken en het opstellen van een behandelplan € 200,00 (deze intake kan fysiek, telefonisch of met beeldbellen) Ook indirecte tijd wordt gefactureerd. 

Een vervolggesprek duurt vaak 30 minuten, afhankelijk van de problematiek kan het soms wat langer of korter zijn. De kosten zijn dan ook € 30,00 per 10 minuten, (dit kan fysiek, telefonisch of met beeldbellen)

Dit tarief is gebaseerd op het passantentarief van een huisarts.
 

Vitaminen C infusen:   25 gr Vit C incl consult   € 105.00
                                    50 gr Vit C incl consult   € 125.00
                                    75 gr Vit C incl consult   € 145.00     Beperkt bloedonderzoek is nodig bij hoge dosis.  

De kosten voor laboratoriumonderzoek in het ziekenhuis worden betaald vanuit uw basisverzekering.
Bloed, urine en ontlastingonderzoeken  van speciale laboratoria diend u zelf te betalen.

De kosten voor deze onderzoeken worden soms gedeeltelijk betaald door uw basisverzekering of aanvullende verzekering.

Betalingen zijn contant of via de betaallink in de mail. 

Orthomoleculaire geneeskunde is niet standaard opgenomen in de basisziektekostenverzekering. Door de registratie bij onderstaande beroepsverenigingen zijn er vaak wel vergoedingen mogelijk in een aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

http://www.skepsis.nl/blog/wp-content/uploads/logoavig.jpg  Artsenvereniging voor Integale Geneeskunde (AVIG)
  
Registratiecode: 1171

 

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)
Registratiecode:  654 AL

 

Wij declareren onder:
code 24000: Behandeling orthomoleculaire geneeskunde 
code 24005: Behandeling Natuurgeneeskunde