Coaching en Counseling
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

De toegevoegde waarde van gezond management, gezondheidsmanagement

Voor veel werkgevers is het een terugkomend thema, gezondheidsmanagement. De maatschappij en de economie veranderen in hoog tempo. Deze snelle veranderingen kunnen potentiële problemen met zich meebrengen.

  • De gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Hierdoor is het belangrijk dat we allen langer kunnen blijven werken. Het liefst in goede gezondheid.
  • Veel organisaties hebben te maken met veranderingen, reorganisaties en grote bezuinigingen. Deze factoren verhogen de werkbelasting van personeel en management. Niet alle werknemers zijn daar evenzeer tegen bestand.
  • Door een steeds strenger wordende wet- en regelgeving willen werkgevers hun personeelskosten en risico’s minimaliseren.

Het getuigt van goed werkgeverschap om de gezondheid van het bedrijf en daarmee van zijn werknemers goed in te passen in het beleid. Gezondheid is niet vanzelfsprekend en vraagt om voortdurende aandacht en actie.
De World Health Organisation (WHO) omschrijft gezondheid als: “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn met de mogelijkheden om een sociaal en economisch productief leven te leiden.”
De medewerker die letterlijke en figuurlijk “lekker in zijn vel zit” draagt bij aan een gezond bedrijf.

Coaching/Counseling de Peel gaat ervan uit dat het productief vermogen van de medewerker wordt opgebouwd uit de beleving die een medewerker heeft ten aanzien van: werk en actief leven, lichamelijk welbevinden, mentaal in balans zijn, materiële balans en sociaal evenwichtige relaties.

Vaak komt men in functioneringsgesprekken, of in de aanloop daartoe, tot inzicht dat een medewerker niet zo goed functioneert als gehoopt of gedacht. Dit kan met allerlei factoren te maken hebben. We weten echter dat de situatie van de medewerker in de privésfeer een grote invloed heeft op de gezondheidssituatie en daarmee op het productief vermogen van de medewerker. Dit maakt het dan ook van groot belang dat de medewerker “Goed in zijn/haar vel zit”, dus dat zijn/haar gezondheidstoestand zo goed mogelijk te is.